กรุงเทพฯ
บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
89/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900
โทรศัพท์ : 0-2275-5630
โทรสาร  : 0-2691-4078-9
Nilfisk Co.,Ltd. (Head Office)
89/1-2 Soi Chokechai-Ruammitr, Jomphol, Jatuchak, Bangkok, THAILAND 10900
Tel. (66) 2275-5630
Fax (66) 2691-4078-9
 
 
 
เชียงใหม่
บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด (เขตภาคเหนือ)
48/6 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-114883
โทรสาร  : 053-114884
 
Nilfisk Co.,Ltd. (Northern Area Office)
48/6 Moo 1, T.Tha Sala , A. Muang,
Chiangmai, THAILAND 50300
Tel.  (66) 53-114883
Fax. (66) 53-114884
 
ขอนแก่น
บริษัท นิลฟิสก์  จำกัด (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
8/61 ถนนเทพผาสุก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-236226
โทรสาร  : 043-236226
Nilfisk Co.,Ltd. (Northeastern Area Office)
8/61  Thepphasuk Road , T. Naimuang , A. Muang , Khonkaen , THAILAND 40000
Tel. (66) 43-236226
Fax. (66) 43-236226
 
 
 
ภูเก็ต
บริษัท นิลฟิสก์  จำกัด (เขตภาคใต้ตอนบน)
55/892 ซ.3/5 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-245500
โทรสาร  : 076-245237
Nilfisk Co.,Ltd. (Upper Southern Area Office)
55/892 Soi 3/5 Chofa Road , T. Vichit , A. Muang ,
Phuket , THAILAND 83000
Tel. (66) 76-245500
Fax. (66) 76-245237
 
 
 
ชลบุรี
บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด (เขตภาคตะวันออก)
เลขที่ 28/51 หมู่ 2  ตำบลนาหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 085-484-5045
โทรสาร  : 02-691-4078
 
Nilfisk Co.,Ltd. (Eastern Area Office)
28/51 Moo 2, T. Nong Pla Lai, A.Banglamung, Chonburi , THAILAND 20150
Tel. (66) 84-484-5045
Fax. (66) 2-691-4078
 
 
 
 
 
 
Nilfisk Co.,Ltd. (Head Office)
89/1-2 Soi Chokechai-Ruammitr, Jomphol, Jatuchak, Bangkok, THAILAND 10900
 
Copyright 2013 Nilfisk Group. All right reserved.